U188王尔琳64P王尔琳尤果网

U188王尔琳64P王尔琳尤果网

十一、十二岁亦同。乃真气竭绝,腠理闭塞,谷气不能宣通于肠胃之外,故从肠胃中泄出。

 又方∶治百内,呕吐乳奶,或大便青色,用少妇乳汁一盏,入丁香十粒、陈皮一钱,瓷器内煮数沸稍热,空心以绵球吮服。各治其母,而子悉愈。

用益黄散一剂而安,用四君子加柴胡、升麻,乳食渐进而安。尤戒沐浴,恐腠理不密,元气发泄,而外邪乘之也。

每服二十丸,盐汤下。其状目胞上下微起,肢体重着,喘咳怔忡,股间清冷,小便涩黄,皮薄而光,手按成窟,举手即满是也。

一小儿发热,右脸赤,咳嗽痰盛,余谓∶风邪蕴结于肺,而痰作也。一小儿患瘰,服下毒之药,发热烦躁,口渴作呕,此元气复伤,用八珍汤倍加参、、归、术,治之渐安,又用四君、当归、升麻而安。

若舌不能转运言语,而喉中声嘶者,则为喉喑。三辛散治脑角骨大,囟门不合。

Leave a Reply